Czyszczenie rowów melioracyjnych to wszelkie czynności, które mają za zadanie utrzymać je w dobrym stanie, zarówno w kwestii drożności jak i konstrukcji. W Polsce za ich stan odpowiadają właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują się rowy melioracyjne. Aby mieć pewność, że ich czyszczenie zostało przeprowadzone prawidłowo, wystarczy zlecić to zadanie przedsiębiorstwu TOMAR Tomasz Kozłowski z Białegostoku, które posiadając wieloletnie doświadczenie, fachowo wykona tę usługę .

Czyszczenie rowów melioracyjnych w Białymstoku

Rowy melioracyjne są częścią sieci odwodnieniowej, która stanowi ważny element podczas nadmiernych opadów czy występowania podtopień. To dzięki nim zostaje szybciej odprowadzona woda w bezpieczne, niezagrażające okolicznym zabudowaniom, miejsce. Aby uniknąć konsekwencji prawnych, oraz szkód wyrządzonych przed nadmierne zaniedbanie rowu melioracyjnego potrzebny jest zazwyczaj szereg czynności porządkowych takich jak:

  • Kopanie rowu melioracyjnegowykoszenie roślinności, zarówno ze skarp otaczających rów jak i z jego dna,
  • usunięcie zbyt dużej ilości mułu zalegającego na dnie,
  • usuwanie przetamowań,
  • wykarczowanie zbędnych drzew i krzewów,
  • naprawa uszkodzonych rowów.

Ze względu na szeroki zakres czynności warto te pracę oddać w ręce fachowców. Firma TOMAR z Białegostoku oferuje wykonanie usług czyszczenia rowów melioracyjnych na całej długości, przy użyciu najnowszych technologii i urządzeń przez wykwalifikowaną kadrę pracowników, za przystępną cenę. Dzięki naszej firmie nie będziecie już mieli problemów z wylewającą się wodą z rowu, powodującą regularne podmoknięcie gruntów. Ważne jest aby monitorując stan rowu melioracyjnego podjąć jak najszybciej kroki mające doprowadzić rów do takiego stanu, aby nie dochodziło do podtopień, co ma miejsce szczególnie wczesną wiosną i latem. Dbając zawczasu o rów melioracyjny możesz uniknąć kar grzywny czy wypłaty odszkodowania dla poszkodowanych przez nieudrożniony rów.

Czyszczenie stawów

Czyszczenie stawów to zadanie trudne i ważne jest aby zostało zlecone firmie specjalizującej się w tego typu usługach. Specjalistyczny sprzęt, jakim posługuje się nasza firma, da Ci pewność, że Twój staw zostanie kompleksowo oczyszczony. Zbyt duża ilość rozkładającego się materiału organicznego może powodować nadmierny rozrost np. glonów. Do czynności, jakie są niezbędne przy oczyszczaniu stawu zaliczamy: usunięcie szlamu, nadmiernej roślinności, śmieci czy mułu. W razie potrzeb firma TOMAR dokona także naprawy i umocnienia linii brzegowej stawu. Solidne wykonanie, fachowe porady i terminowość to cechy które zapewniły nam zadowoloną rzeszę klientów.