Zbiorniki retencyjne to sztuczne zbiorniki wodne, które należy co jakiś czas oczyszczać z zalegających tam śmieci i mułu. Czyszczenie zbiorników wodnych powinno być wykonywane przez specjalistyczną firmę, która odpowiednio zajmie się wszystkimi niezbędnymi czynnościami. Firma TOMAR zajmuje się tym tematem od kilku lat i z powodzenie realizuje kolejne zlecenia. Powodzenie, jakim cieszy się wśród swoich klientów wynika głównie z nowoczesnego, rzetelnego i indywidualnego podejścia do każdego zlecenia.

Czyszczenie zbiorników wodnych to konieczność

Koparka oczyszcza sztuczny zbiornik wodnyZaniedbany zbiornik wodny zazwyczaj nie zachęca do jego użytkowania i wygląda bardzo nieestetycznie. Do zadań, jakich w tym zakresie podejmuje się przedsiębiorstwo TOMAR z Białegostoku należy:

  • koszenie traw i karczowanie drzew,
  • oczyszczanie zbiornika wodnego z mułu, piasku i śmieci,
  • plantowanie powierzchni dna i terenów przyległych,
  • remontowanie murów okładzinowych,
  • budowa przepustów i przyłączek,
  • doradztwo podczas zagospodarowania,
  • czynności porządkowe przy zbiorniku.

Każdy zbiornik wodny po odpowiednim wyczyszczeniu i zagospodarowaniu może służyć celom gospodarczym (takim jak gromadzenie wody na użytek rolny) czy też rekreacyjnym (kąpielisko). Dzięki naszym usługom masz pewność, że czynności z tym związane zostaną wykonane z należytą starannością oraz będziesz mógł skorzystać z naszych fachowych porad na temat zbiorników retencyjnych (na przykład w zakresie dalszego, samodzielnego dbania o nie). Warto wykonywać czyszczenie zbiorników wodnych sezonowo, przynajmniej dwa razy w roku, aby mieć pełną kontrolę nad jego stanem.

Przedsiębiorstwo TOMAR z Białegostoku wyczyści Twój zbiornik wodny

Nasza firma wyczyści Twój zbiornik retencyjny przy użyciu nowoczesnych maszyn i niezawodnych technik, które sprawdziły się w najtrudniejszych warunkach. Podstawową funkcją zbiorników, jest przechowywanie wody, firma TOMAR przeprowadzi oczyszczanie w sposób, który umożliwi bieżące korzystanie z tej wody. Przedsiębiorstwo podejmie się czyszczenia zarówno dużych zbiorników wodnych jak i tych mniejszych (po wcześniejszych oględzinach).