Czyszczenie stawu Łomża

8 listopada 2016

Prace związane z czyszczeniem stawu obejmują działania wewnątrz stawu, jak też w jego otoczeniu. Prawidłowe przeprowadzenie tych działań oznacza czystą wodę i odpowiednie warunki dla hodowli ryb lub dla rekreacji i kąpieli. Bez względu na to, czy staw jest niewielki, czy rozciąga się na kilka hektarów, możemy zaoferować specjalistyczne prace porządkowe z użyciem odpowiedniego sprzętu.

Właściwy przebieg prac przy czyszczeniu stawu i rowów melioracyjnych

Gruntowne czyszczenie stawu oznacza czasowe zaburzenie jego ekosystemu, dlatego wszystkie działania powinny być przeprowadzone szybko i spranie, aby ten stawowy ekosystem mógł niezwłocznie rozpocząć powrót do równowagi. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku stawów rybnych, ponieważ nie powinno się naruszać bez potrzeby strefy życia ryb oraz roślin, które zostały posadzone w stawie.

Warto zaplanować skorzystanie z naszych usług, zanim pojawią się okoliczności, w których potrzebne będą najbardziej zaawansowane działania. Jeżeli czyszczenie stawu czy rowów melioracyjnych będzie się odbywać regularnie, unikniesz dodatkowych wydatków, a prace ograniczą się do niezbędnych działań porządkowych i zabezpieczających. W ramach naszych usług zapewniamy:

  • przygotowanie terenu – podczas pierwszej realizacji może to być wykarczowanie zbędnych pni drzew oraz usunięcie korzeni, wycięcie krzewów i ogólne uprzątnięcie obszaru wokół stawu,
  • czyszczenie stawu – zebranie nanosów błotnych z dna, usunięcie resztek organicznych oraz nadmiaru glonów z wody. Używamy między innymi wydajnych koparek, aby prace przebiegły szybko i sprawnie,
  • porządkowanie terenu – obejmuje ono zarówno wywiezienie wykopanego mułu i innych nanosów, jak też wyrównanie powierzchni ziemi wokół stawu z możliwością podwyższenia lub obniżenia terenu na Twoje życzenie, jeżeli nie ma co do tego ogólnych przeciwwskazań.

Obowiązkiem właściciela stawu jest dbanie o jego czystość oraz zachowanie porządku na terenach przyległych, zwłaszcza, jeżeli są one w pobliżu terenów państwowych. Warto o tym pamiętać zlecając kopanie stawu i podczas późniejszego użytkowania. Jeżeli Twoją własnością jest inny zbiornik wodny albo rów melioracyjny, możesz również zlecić nam prace związane z czyszczeniem i ewentualną renowacją.

Prace dotyczące czyszczenia zbiorników retencyjnych – istotna prewencja

Współczesne zbiorniki retencyjne tworzone są zarówno jako magazyny wody na bieżące potrzeby użytkowników. Są to też miejsca, w których zmieści się określona ilość wód opadowych podczas ulewnych deszczów, dla zmniejszenia skutków ewentualnej powodzi lub uniknięcia sytuacji, gdy teren narażony na podtopienia nie może w naturalny sposób pozbyć się nadmiaru deszczówki. Oczyszczony zbiornik retencyjny daje zatem możliwość w pełni korzystać z jego funkcjonalności.

Działania wdrożone w sytuacji, gdy zbiornik retencyjny jest jeszcze stosunkowo czysty, a opady deszczu w danym okresie umiarkowane, pozwolą uniknąć nadmiernie przedłużających się prac i większych niż standardowe nakładów finansowych. Regularny przegląd zbiorników oraz odpowiednio wczesne zamawianie prac ziemnych, to sposób na czyste otoczenie w pobliżu Twojego pola lub łąki.

Realizacja zadań w czyszczeniu stawu lub rowów melioracyjnych w Łomży oraz okolicy

W ramach współpracy przy czyszczeniu stawu, innych zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, zdarzają się sytuacje, że zlecenie powiększone zostaje przez zleceniodawcę o nowe czynności, takie jak pogłębienie istniejącego stawu lub zwiększenie jego powierzchni. Podejmujemy się również takich działań, możemy zaproponować kompleksową współpracę także Tobie. Prowadzimy nasze realizacje na terenie Łomży i okolic.