Czyszczenie stawu Suwałki

8 listopada 2016

Zlecenia dotyczące czyszczenia stawu, rowów melioracyjnych oraz licznych zbiorników wodnych to dziedziny, w których oferujemy profesjonalne usługi na miarę potrzeb Klientów. Wyposażeni w wysokiej klasy sprzęt docieramy na wskazany przez Ciebie teren, aby określić zakres niezbędnych prac i docelowo przygotować rzetelną wycenę.

Czyszczenie stawu oraz szereg działań dodatkowych

Działania związane z czyszczeniem stawu dotyczą przede wszystkim oczyszczenia jego dna, ponieważ tam zbiera się większość zbędnych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te to mieszanka szkodliwego nadmiaru mułu, resztek organicznych oraz innych elementów, które mają znaczący wpływ na mętnienie wody oraz obniżenie jej jakości i walorów użytkowych.

Podczas czyszczenia stawu lub niezależnie od tych prac, można wykonać również czynności dodatkowe, które mają na celu:

  • pogłębienie stawu – następuje ono aromatycznie przy okazji czyszczenia dna z nadmiaru mułu, natomiast jeżeli głębokość ma być jeszcze większa, można zlecić nadplanowe przeprowadzenie prac ziemnych w obrębie danego stawu,
  • zwiększenie powierzchni – jeżeli działka lub podwórko są odpowiednio duże, warto zastanowić się nad powiększeniem stawu, natomiast przy powierzchni przekraczającej 30 m2 niezbędna jest zgoda starostwa powiatowego oraz zaakceptowany przez nie projekt,
  • zmiana przeznaczenia – przykładem może być przekształcenie stawu rybnego w staw kąpielowy poprzez zwiększenie głębokości akwenu, usunięcie poszczególnych gatunków ryb oraz uzupełnienie roślinności o ciekawe egzemplarze.

Zadbany staw jest wizytówką danego obszaru i od Ciebie zależy, jak ostatecznie będzie wyglądać, natomiast w kwestii wykonania prac oferujemy Ci naszą fachową pomoc. Wystarczy zlecić firmie Tomar kompleksową obsługę lub działania sezonowe, aby staw oraz jego otoczenie były estetyczne, a także funkcjonalne.

Usługa czyszczenia zbiorników wodnych dowolnego przeznaczenia i rowów melioracyjnych

Przejmowanie nadmiaru wody podczas intensywnych opadów deszczu a także w sytuacji podtopień wymaga, aby rowy melioracyjne były odpowiednio głębokie, czyste i zawsze gotowe do zmierzenia się z siłami przyrody. Czyszczenie rowów melioracyjnych jest zatem niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania, a obejmuje zarówno pogłębianie wykopów i usuwanie nadmiaru błota i i innych nanosów z dna oraz brzegów, jak również usuwania przetamowań i naprawy wszelkich uszkodzeń. Prace te, wykonywane regularnie, pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału rowów melioracyjnych, będących na terenie Twoich gruntów.

Podobnie w kwestii czyszczenia innych zbiorników wodnych, w tym zbiorników retencyjnych, ważna jest systematyczność. Aby dany zbiornik był przygotowany na gromadzenie nadwyżek wody podczas zagrożenia powodziowego, powinien być szczelny, czysty, o mocnych murach okładzinowych, jeżeli takie posiada. Regularne prace porządkowe i konserwacyjne, również na pobliskim terenie, stanowią podstawę do prawidłowego funkcjonowania akwenu.

Liczne możliwości związane z czyszczeniem stawu w Suwałkach dla Twojej wygody

Prace dotyczące standardowego czyszczenia stawu oraz inne, związane między innymi z czyszczeniem rowów melioracyjnych, prowadziliśmy i prowadzimy obecnie na terenie całego kraju, w oparciu o wiedzę i doświadczenie w branży. Warto skorzystać z naszych usług, jeżeli planujesz kopanie stawu lub prace porządkowe, a miejsce realizacji to Suwałki oraz okolice miasta. Z przyjemnością przedstawimy naszą propozycję współpracy, bazującą na korzystnych dla Ciebie warunkach.