Kopanie stawu Sokółka

8 listopada 2016

Kopanie stawu z użyciem profesjonalnego sprzętu przebiega znacznie sprawniej niż przed laty, ponieważ nowoczesne koparki pozwalają płynnie pracować w wielogodzinnym trybie. To oraz inne liczne udogodnienia dają nam możliwość precyzyjnego wykonania kolejnych działań w stosunkowo krótkim czasie, aby Twój staw mógł znacznie szybciej zaistnieć w rzeczywistości zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Znaczenie źródła wody w kopaniu stawu

Posiadanie stawów wiąże się z potrzebą ich zapatrzenia w wodę, dlatego każdą realizację należy rozpatrywać pod kątem tego, skąd czerpana będzie woda do zasilania danego stawu. Oznacza to określone kwestie prawne i techniczne, natomiast samo kopanie stawu nie będzie się znacząco różnić i może być oparte o niemal takie same wytyczne.

Dwa podstawowe rodzaje stawów ze względu na źródło wypełniającej je wody to:

 • staw przepływowy – jego idea polega na czerpaniu wody z pobliskiego źródła, którym może być rzeka lub jezioro albo inne dostępne ujęcie wody. Stały dopływ pozwoli na utrzymanie poziomu wody w stawie. Do stworzenia takiego stawu należy:
  • uzyskać pozwolenie starostwa powiatowego bez względu na wielkość akwenu. Wynika to z ustawy o rybactwie śródlądowym,
  • odpowiednio przygotować teren pod wykop, czyli mieć własny ogród lub działkę w pobliżu źródła wody, zlecić oczyszczenie terenu, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
  • w przypadku kopania stawów rybnych uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które będzie zezwalać na połowy ryb. Pozwolenie takie wydaje starosta danego powiatu,
 • staw z wodą stałą – w tym przypadku kopany jest staw o określonych wymiarach na odpowiednim gruncie, a woda pojawia się w nim samoistnie. Dotyczy to przede wszystkim terenów podmokłych, których wilgoć pozwala uzyskać odpowiednią ilość wody. Należy:
  • zgłosić zamiar kopania stawu do starostwa powiatowego. Jeżeli powierzchnia akwenu będzie większa niż 30 m2 należy dodatkowo uzyskać zgodę na roboty ziemne,
  • zadbać o to, aby staw nie miał naturalnych odpływów i dopływów. Ich obecność to cechy typowego stawu przepływowego,
  • wykopać także groblę, która zabezpieczy staw przed wylaniem w sytuacji intensywnych opadów deszczu.

Dodatkowo jeżeli powierzchnia stawu obejmuje więcej niż 10 hektarów, podlega on przepisom o ochronie środowiska. Wymogiem tych przepisów jest między innymi konieczność stworzenia osadnika, czyli niewielkiego przyległego stawu, w którym zachodzić będzie naturalny proces uzdatniania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń.

Inne ważne kwestie podczas kopania stawów rybnych lub kąpielowych na dowolnym terenie

Obszar pod kopanie stawów rybnych, oczek wodnych i kąpielisk należy stosownie przygotować przed rozpoczęciem prac. Należy zatem odpowiednio uprzątnąć teren, usunąć zbędne pnie drzew pozostawione po wcześniejszych wycinkach, wykarczować niepotrzebne krzewy. Takie działania są niezbędne do usprawnienia dalszych prac. Będzie można wtedy niezwłocznie wjechać na wyznaczony teren koparką i wykopać dół o ustalonych wcześniej rozmiarach.

W trakcie kopania należy zachować ostrożność i kopać dokładnie według planu, zwłaszcza jeżeli w planie uwzględnione są położone pod ziemią rury ciepłownicze, gazociągowe i inne. Ich uszkodzenie wiąże się z brakiem dostępu do poszczególnych udogodnień, a także z koniecznością czasochłonnych i często kosztownych napraw, które mogłyby wpłynąć negatywnie na zakończenie realizacji. Kopanie stawu należy zatem dokładnie przemyśleć, precyzyjnie przygotować oraz wykonać ściśle według wcześniejszych ustaleń.

Już teraz możesz zlecić kopanie stawu w Sokółce lub okolicy

Bazując na długoletnim doświadczeniu oraz ciesząc się uznaniem Klientów, z przyjemnością nawiążemy współpracę także z Tobą i zaoferujemy kompleksowe kopanie stawu, oczek wodnych lub innych akwenów, które urozmaicą Twoje otoczenie. Podejmiemy się współpracy na terenie Sokółki, a także bliższych i dalszych okolic, zapewniając odpowiedni sprzęt, załogę oraz niezbędne narzędzia. Kontakt z nami to pierwszy krok do rozsądnego zainwestowania środków dla własnego późniejszego relaksu.